Kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom

Synonymer: Kryopyrinassocierade periodiska syndrom, Cryopyrin associated periodic syndromes, CAPS, Muckle-Wells syndrom, MWS, CINCA, Systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut, NOMID, Familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom, FCAS

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)