Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Synonymer: PAH, Chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH, Pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)