Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Synonymer: PAH, Chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH, Pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt



(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)