Kromosom 9, Trisomi 9p-syndromet

Synonymer: Trisomi 9p-syndromet, 9p-duplikationssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)