Kromosom 9, Monosomi 9p-syndromet

Synonymer: Monosomi 9p-syndromet, 9p-deletionssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)