Kromosom 9, 9q-duplikationssyndromet

Synonymer: Trisomi 9q-syndromet, 9q-duplikationssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)