Kromosom 4, Monosomi 4q-syndromet

Synonymer: Monosomi 4q-syndromet, 4q-deletionssyndromet, Interstitiell deletion 4q

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)