Kromosom 4, 4q-deletionssyndromet

Synonymer: Kromosom 4, Interstitiell deletion 4q, Monosomi 4q-syndromet,

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)