Kromosom 20, Trisomi 20p-syndromet

Synonymer: 20p-duplikationssyndromet, Trisomi 20p-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)