Kromosom 18, Monosomi 18p-syndromet

Synonymer: 18p-deletionssyndromet, Monosomi 18p-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)