Kromosom 18, 18q-deletionssyndromet

Synonymer: 18q-deletionssyndromet, Monosomi 18q-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt



(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)