Kromosom 15, Markörkromosom 15-syndromet

Synonymer: idic(15)-syndromet, Markörkromosom 15-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)