Kromosom 1, 1p36-deletionssyndromet

Synonymer: 1p36-deletionssyndromet, Partiell monosomi 1p36-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)