Kongenitalt glaukom

Synonymer: Primärt kongenitalt glaukom, Glaukom (kongenitalt), Grön starr (kongenital), Medfödd grön starr

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)