Kongenital myopati med fibertypsdisproportion

Synonymer: Congenital fiber type disproportion, CFTD, Kongenital fibertypsdisproportion

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)