Kongenital hypoplastisk anemi

Synonymer: DBA, Blackfan-Diamonds anemi, Diamond-Blackfans anemi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)