Kongenital dystrofia myotonika

Synonymer: Steinerts sjukdom, Dystrofia myotonika typ 1, Dystrofia myotonika, Dystrofia myotonika typ 2, Proximal myoton myopati, PROMM

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Övrigt



(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)