Kinsbournes syndrom

Synonymer: OMS, Opsoklonus-myoklonus-ataxisyndromet, Dancing eye syndrome, Opsoklonus-myoklonussyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)