Immundefekt med normalt eller högt IgM

Synonymer: CD40-liganddefekt, AID-defekt, Hyper-IgM-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)