Immotile cilia syndrome

Synonymer: Primär ciliär dyskinesi, Kartageners syndrom, Medfödd cilieorörlighet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)