Hypoparatyreoidism

Synonymer: Familjär isolerad hypoparatyreoidism, X-kromosombunden recessiv hypoparatyreoidism, Familjär hypokalcemi med hyperkalciuri

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)