Hereditär neuropati med kompressionsneuropatier

Synonymer: Ärftlig tryckkänslig neuropati, Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies, HNPP

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)