Hereditär motorisk sensorisk neuropati (HMSN)

Synonymer: Charcot-Marie-Tooths sjukdom, CMT, HMSN

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Intresseorganisationer

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)