Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 1

Synonymer: Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 1, CMT1, HMSN1

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Intresseorganisationer

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)