Hemofili A

Synonymer: Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom), Hemofili B, von Willebrands sjukdom (svår och medelsvår form)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Intresseorganisationer

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)