Glykogenos typ II

Synonymer: Pompes sjukdom, Surt maltasbrist, GSD II och Glycogen storage disease II

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)