Glycogen storage disease II

Synonymer: Surt maltasbrist, Pompes sjukdom, Glykogenos typ II och GSD II

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)