Gelsolinamyloidos

Synonymer: Familjär amyloid neuropati typ IV, Meretojas sjukdom, Hereditär amyloidos, finsk typ

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)