Fosfomannosisomerasbrist

Synonymer: MPI-CDG, Congenital disorder of glycosylation type Ib, CDG-Ib, CDGS-IB

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)