Fibrodysplasia ossificans progressiva

Synonymer: FOP, Myositis ossificans progressiva, MOP

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)