Familjär medullär tyroideacancer

Synonymer: Multipel endokrin neoplasi typ 2, MEN2, Sipples syndrom, FMTC

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)