Familjär amyloid neuropati typ IV

Synonymer: Gelsolinamyloidos, Meretojas sjukdom, Hereditär amyloidos, finsk typ

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)