Faciocutaneoskeletal syndrome

Synonymer: Faciokutant skeletalt syndrom, Costellos syndrom, FCS-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)