Diffus lymfangiomatos

Synonymer: Generaliserad lymfatisk anomali och Gorham-Stouts sjukdom, Vanishing bone disease, Thoracic lymphangiomatosis

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)