CMT3

Synonymer: Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 3, Dejerine-Sottas sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)