Chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Synonymer: Pulmonell arteriell hypertension och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, PAH, CTEPH

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationell

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)