Charcot-Marie-Tooths sjukdom, X-kromosombunden

Synonymer: Charcot-Marie-Tooth disease, x-linked dominant or X-linked recessive; CMTX

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)