Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 3

Synonymer: CMT3, Dejerine-Sottas sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Intresseorganisationer

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)