Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 2

Synonymer: CMT2, Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 2, HMSN2

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Intresseorganisationer

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)