CD40-ligand defekt

Synonymer: Hyper-IgM-syndromet, AID-defekt, Immundefekt med normalt eller högt IgM

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt



(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)