Brutons sjukdom/agammaglobulinemi

Synonymer: X-kromosombunden agammaglobulinemi, Könsbunden gammaglobulinbrist, Könsbunden agammaglobulinemi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)