Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom)

Synonymer: Hemofili A och B, von Willebrands sjukdom (svår och medelsvår form)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Intresseorganisationer

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)