Autosomal dominant leukodystrofi med LMNB1-duplikation

Synonymer: Autosomal dominant leukodystrofi med autonoma symtom, Adult-onset autosomal dominant leukodystrophy with autonomic symtoms, Autosomal dominant leukodystrofi, ADLD

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)