Autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1

Synonymer: APS1/APECED, Autoimmun polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dystrofi, APECED

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)