APS1/APECED

Synonymer: Autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1, Autoimmun polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dystrofi, APECED

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)