Alfa-L-iduronidasbrist

Synonymer: Mukopolysackaridos typ I (IH, IH/S, IS), MPS I (IH, IH/S, IS), Hurlers, Hurler-Scheies och Scheies sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)