AID-defekt

Synonymer: CD40-liganddefekt, Hyper-IgM-syndromet, Immundefekt med normalt eller högt IgM

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)