Upshaw-Schulman syndrom

Synonymer: Trombotisk trombocytopen purpura, TTP, Moschcowitz sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)