Hereditär diffus leukoencefalopati med sfäroider (HDLS)

Synonymer: ALSP, Hereditär diffus leukoencefalopati med sfäroider (HDLS), Pigmentary orthocromatic leukodystrophy (POLD)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)