DOCK8-brist

Synonymer Hyper IgE-syndrom, DOCK8-immunbrist, DOCK8 immunodeficiency

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Övrigt(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)