Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär. Länkar som bland annat beskriver diagnosen, orofacial hälsa och funktion, nationella resurser, vårdprogram, intresseorganisationer och hur det kan vara att leva med diagnosen. Uppdaterad 2019-06-10

  • 0

  • 6

  • 7

  • q

  • y

  • å

  • ö(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Länksamlingen på nfsd.se är inte en förteckning över alla befintliga sällsynta diagnoser. De diagnoser som finns angivna i registret är i huvudsak de diagnoser som finns beskrivna i Socialstyrelsen kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Socialstyrelsens kunskapsdatabas innehåller ca 325 diagnosbeskrivningar och antalet beskrivningar tillkommer löpande. 

Hör gärna av dig med förslag på kompletteringar av information/länkar i registret genom att kontakta oss info@nfsd.se
OBS! NFSD ansvarar inte för innehållet på de externa webbplatser som vi länkat till.


Illustration: En grupp människor

Intresse-organisationer

Det finns flera intresseorganisationer som organiserar personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga.

Intresseorganisationer i Sverige, mer information
Kunskaps- och informations-databaser om sällsynta diagnoser

Kunskaps- och informations-databaser om sällsynta diagnoser

Det finns mycket information om sällsynta diagnoser på Internet. Här får du tips om några kunskaps- och informationsdatabaser.

Kunskaps- och informationsdatabaser, mer information